הריסה ובנייה | סדן אחזקות 38 בע"מ

הריסה ובניה

הריסת הקיים ובניית בניין חדש

 

התמורה לדיירי הבניין:

 • דירה חדשה.
 • תוספת מרפסת שמש בגודל עד 12 מ"ר.
 • חנייה תת"ק בטאבו.
 • מחסן בטאבו.
 • מפרט טכני עשיר וברמה גבוהה.
 • ערבות בנקאית בגובה שווי הדירה החדשה עפ"י הערכת שמאי.
 • דמי שכירות לכל אורך תקופת הבנייה כולל שירותי הובלה ביציאה ובכניסה לדירות.
 • שירותי אדריכלות פנים לעיצוב פנים הדירות החדשות.
 • בנייה בחומרים בעלי תן תקן לבנייה ע"י מכון התקנים הישראלי ומתן עדיפות לחומרים ומוצרים תוצרת כחול לבן.
 • תשלום המיסוי וההיטלים: אגרות הבנייה, היטלי השבחה ומס שבח (שימוש בפטור קיים).
 • תשלום הוצאות המשפטיות לרבות מימון עו"ד מטעם הדיירים, שינוי צו בתים משותפים ורישום בית משותף בסוף התהליך.
 • פוליסת ביטוח מקיפה במהלך הבנייה כנגד כל הסיכונים בהתאם לחוות דעת של יועץ ביטוח מקצועי, לרבות ביטוח עבודות, ביטוח צד ג' רכוש וגוף, ביטוח חבות מעבידים וכיו"ב.
 • פיקוח בנייה מטעם הדיירים.