אבני דרך | סדן אחזקות 38 בע"מ

אבני דרך

אבני דרך

 

  • פגישה ראשונית עם וועד הבניין הכרת הפרויקט.
  • הוצאת היתר בנייה קיים מהעירייה ובחינה הנדסית וכלכלית של הבניין הקיים.
  • הכנת תכנון עקרוני והצגתו בפני דיירי הבניין.
  • בחירת ייצוג משפטי ע"י הדיירים.
  • משא ומתן בין הצדדים וחתימת חוזה לביצוע הפרויקט.
  • תכנון אדריכלי בליווי יועץ קרקע, קונסטרוקטור וצוות יועצים ומתכנני מערכות תשתית שונות.
  • הגשת היתר בנייה לעירייה.
  • קבלת היתר בנייה מאושר ותחילת עבודות בשטח.